دانشگاه پیام نوردزفول (رشته ی مدیریت)

مدیریت در گذر زمان

چکیده: یکی از اصول مهم مدیریت زمان اصل 20 - 80 است، یعنی از %20 زمان برای انجام %80 کارهایت استفاده کن. موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به تشخیص کارهای مهم است. در این مقاله قصد داریم تا تعدادی از راهکارهای مدیریت زمان را به شما معرفی کنیم.

از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته تقسیم می‌‌شوند:

۱- کارهای مهم و فوری: این کارها خود به خود انجام می‌‌گیرد.
۲- کارهای مهم و غیر فوری: این دسته کارهایی هستند که افراد موفق و ناموفق را از هم جدا می‌‌کنند و معمولا افراد ناموفق آن را به تعویق می‌‌اندازند.     3- کارهای فوری و غیر مهم: این کارها در جهت اهداف انسان نیستند اما انجام می‌‌شود.
۴- کارهای کم اهمیت و غیر ضروری: بعضی افراد به خاطر ناتوانی در انجام کارهای مهم و فوری ( گاهی برای تفنن و گاهی برای فرار از تمرکز حواس ) خود را به این کارها سرگرم می‌‌کنند.

 

موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به انتخاب بین کارهای مهم و غیر مهم است، پس برای موفقیت تحصیلی:

۱- از کارهای غیر مهم صرف نظر کنید    2- کارها را اولویت بندی کنید.   3- راهزنان وقت را بشناسید.
۴- راههای ایجاد وقت را یاد بگیرید.

راهزنان وقت:

۱- صحبتهای کم اهمیت   ۲- میهمانان ناخوانده        ۳- مطالعه مطالب کم اهمیت و غیرضروری
۴- روشهای غیر صحیح و عادات نادرست مطالعه      ۵- تلفنهای مزاحم و غیر ضروری
۶- نداشتن انضباط کاری       ۷- سستی و بی ارادگی در تصمیم گیری        ۸- دوباره کاری
۹- ناتوانی " نه " گفتن به خواسته های نابجا        ۱۰ - نداشتن تمرکز حواس
۱۱- عادت امروز و فردا کردن                         ۱۲- ترس از شکست

راههای ایجاد وقت:

1- زنده کردن وقت مرده ( مثل زمانهایی که در انتظار هستیم، زمانی که در اتوبوس می‌‌گذرد و ... )
2- انجام کارها به طور همزمان   3- تنظیم کردن وقت خواب   4- کنترل بیشتر روی وقت تفریح
5- نه گفتن به درخواست های غیر مهم      6- عقب انداختن کارهای غیر مهم

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۰:۶ قبل از ظهر  توسط انجمن مدیران اینده  |